בדיקת מהירות האינטרנט 014 – בזק בינלאומי

 

בדיקת מהירות האינטרנט  014 – בזק בינלאומי:http://212.179.191.175/Check1.html

קובץ ההורדה לבדיקת מהירות האינטרנט: הורדה