מנהל האתר

אינטרנט

דואר אלקטרוני של 013 נטוויז'ן/ברק (מעודכן)

מנהל האתר
My incoming mail server type : (סוג השרת) שאנו צריכים הוא POP3 Incoming mail server : (שרת הדואר הנכנס) נרשום mail.netvision.net.il Outgoing mail server :...