מנהל האתר

אינטרנט

הגדרת מייל של בזק בינלאומי – 014

מנהל האתר
-הגדרת תוכנת דואר אלקטרוני למי שיש חשבון דואר בבזק בינלאומי@net – תוכנת דואר כגון express Outlook או Netscape. – תוכנת הדואר צריכה להיות מוגדרת לשימוש...