int(0)

משטרה

משטרה

משטרת ישראל בהודעה מיוחדת בעקבות פתיחת עונת הרחצה

מנהל האתר
לקראת פתיחת עונת הרחצה, נערכים שוטרי משטרת ישראל בכוחות מתוגברים לריבוי המבקרים והמתרחצים בחופי הרחצה. שוטרי משטרת ישראל וביניהם שוטרי השיטור הימי נערכו לקראת פתיחת...