הם היו נשואים 73 שנה יחד, הפרידה של הבעל מאישתו הגוססת תרגש אתכם מאוד