נטוויז'ן

אינטרנט אתרים

טבלת חיבור לאינטרנט + מספרי טלפון מוקדי תמיכה

מנהל האתר
מצורפת טבלה לנוחיות הגולשים עם מידע לתצורת התחברות נכונה לספקי האינטרנט השונים בנוסף מספרי הטלפון של מוקדי התמיכה....
אינטרנט

דואר אלקטרוני של 013 נטוויז'ן/ברק (מעודכן)

מנהל האתר
My incoming mail server type : (סוג השרת) שאנו צריכים הוא POP3 Incoming mail server : (שרת הדואר הנכנס) נרשום mail.netvision.net.il Outgoing mail server :...