Connect with us

בדיחות

גרוזיני, אתיופי וכורדי

שלושה חברים, גרוזיני, אתיופי וכורדי, יוצאים לחופשה במלון. איך שהם מגיעים עוברת פצצה יפיפייה, מסתכלת על הכורדי ואומרת: "אותך אני רוצה".

פורסם ב:

on

שלושה חברים, גרוזיני, אתיופי וכורדי, יוצאים לחופשה במלון.
איך שהם מגיעים עוברת פצצה יפיפייה, מסתכלת על הכורדי ואומרת: "אותך אני רוצה".
הגרוזיני והאתיופי משכנעים אותה: "תראי אני יותר יפה" "אני יותר גבוה"… אך היא אומרת: "לא, לא! הכורדי!"
ניגשת לכורדי ואומרת לו: "שש וחצי בבוקר, אתה בא אלי לחדר" ועוזבת.
הכורדי מבסוט, בא לגרוזיני ואומר:"תעשה טובה, תעיר אותי בשש בבוקר, שאני לא אאחר", והולך לישון.
האתיופי והגרוזיני מבואסים, אז האתיופי אומר לגרוזיני:"תשמע, בוא נצבע אותו בשחור, ובבוקר היא תראה אותו בשחור ותסלק אותו".
הם נהנים מהרעיון והולכים אליו לחדר לצבוע אותו בזמן שהוא ישן.
בשש בבוקר הגרוזיני צועק: "קום, אתה מאחר! מהר מהר מהר!"
הכורדי קם, לא חושב, מתחיל לרוץ, מגיע אליה לחדר והיא פותחת את הדלת ורואה אותו שחור. היא נבהלת ואומרת:"לך מפה, אני לא רוצה אותך, אני רציתי את הכורדי!"
הוא אומר: "זה אני!"
היא משיבה: "זה לא אתה, אתה שחור".
הכורדי הולך למראה, מסתכל, רואה את עצמו שחור ומתעצבן: "איזה בן זונה! הגרוזיני העיר את האתיופי!"

כל הזכויות שמורות ל-פופ3