Connect with us

נדלן

דיור להשכרה לטווח הארוך…

ניר שמול  – מנכ"ל החברה לפיתוח והתחדשות עירונית וחברת שניר: "עד לאחרונה חשבנו כי לאור הכסף הזול שנמצא בשוק ולאור החלטת המדינה לעודד דיור להשכרה בהיקפים משמעותיים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון עם הטבות המס הנלוות, בשנת 2022 נראה את המשך המגמה של דיור להשכרה ארוכת טווח. מהלך זה עשוי לשנות בעשור הקרוב את שוק הנדל"ן בישראל ולהביאו למודל האמריקאי שבו פרויקטים רבים מוצעים להשכרה ואמריקאים רבים גרים כל חייהם בדירה מושכרת ולא בדירה בבעלותם."

פורסם ב:

on

אופציה של השכרה לטווח הארוך – אולם עם העלייה בריבית בחודשים האחרונים נשאלת השאלה האם שוק הדיור להשכרה ימשיך להתפתח בישראל כפי שהתפתח בעיקר בשנה וחצי האחרונות או שייעצר. חשוב להבין כי עליית הריבית מקשה על חברות וקרנות המתמחות בדיור להשכרה לגייס כסף כדי להשקיעו לטווח ארוך בפרויקט דיור להשכרה.

בישראל לאור ערכי הקרקע הגבוהים התשואה בדיור להשכרה עומדת על 3-2 אחוז וכאשר הכסף מתייקר המרווחים מצטמצמים עוד יותר. הדבר המרכזי שדוחף כעת תחום זה הם הטבות מס משמעותיות אשר הוענקו לחברות ולקרנות שפועלות בתחום הדיור להשכרה וכן משקיעים פרטיים בזכות חוק עידוד השקעות הון שאף הוא מגלם בתוכו הטבות מס משמעותיות.

מדובר בשינוי תפיסה אמיתי והשאלה הגדולה היא כיצד הישראלים שרגילים לתפיסה גלותית יהודית של ארבעה קירות כסמל לביטחון ולהצלחה בחיים, יקבלו את השינוי והאם הפתרון של דירות בשכירות ארוכת טווח, אשר נותן לישראלים את הביטחון שלא יזיזו אותם ממקום למקום בכל שנה, יהיה מספיק חזק מול האלטרנטיבה של דירה לרכישה במודל הקלאסי שאנו רגילים אליו.

המהלך החדש של חברות הנדל"ן – בשנה החולפת הצטרפו לחלופה זו עוד ועוד חברות מתחום הנדל"ן וקרנות חדשות שקמו לתחום חדש זה בישראל, תוך הגדלה משמעותית של רכישות של מקבצי דיור להשכרה וכן עשרות דירות בפרויקטים חדשים שנרכשו על ידי חברות שמתמחות בתחום זה ויהיה היצע משמעותי יותר של דירות לשכירות ארוכת טווח בשנים הקרובות. מדובר בדירות שכבר נקנו וטרם השולמה בנייתם, ושוב גם פה חשוב מחד גיסא לסייג ולומר שאם הריבית תעלה המרווח המצומצם גם ככה לאור מחירי הקרקעות הגבוהים בישראל ועליית מחירי הכסף בשל עליית הריבית, עלול למתן את השוק הכי צומח בנדל"ן בישראל.

הצינון שאנו חווים בשוק הנדל"ן בחודשים האחרונים והירידה בהיקפי המכירות בעיקר לאור הריבית העולה והאינפלציה המשתוללת בעולם אשר עולה גם בישראל, עלולה להביא רוכשי דירות פוטנציאלים " לשבת על הגדר" ולהמתין לירידות מחירים. החשיבה היא בזמן זה לשכור דירה לתקופת ביניים ובכך לדחוף עוד יותר את הביקוש לדירות שכורות על פני קנייה של דירה.

Continue Reading

כל הזכויות שמורות ל-פופ3