Connect with us

הידעת?

החייל הבריטי שיכל לשנות את ההסטוריה ולא עשה זאת

הוא היה חייל מעוטר בצבא הבריטי ובאחד הקרבות במהלך מלחמת העולם השניה הוא יכל לשנות את ההיסטוריה של האנושות ולא ידע את זה.

פורסם ב:

on

Pte Tandey VC DCM MM.JPG
"Pte Tandey VC DCM MM" by Richard Harvey (Regimental Archivist) – Duke of Wellington's Regimental Headquarters, Halifax, England.. Licensed under Copyrighted free use via Wikimedia Commons.

שמו של החייל שבתמונה הוא הנרי טנדי, לכאורה השם שלו לא יגיד לכם דבר, אך במלחמת העולם הראשונה הוא שירת כטוראי בצבא הבריטי, הנרי הפגין בשדה הקרב הקרב אומץ לב, נחישות וגבורה אין קץ, מה שהפך את החייל האמיץ למעוטר ביותר במלחמת העולם הראשונה.

על פניו זה נשמע כמו עוד סיפור על חייל אמיץ וגיבור, עוד סיפור מיני רבים שקרו בזמן המלחמה ההיא. אך בדיעבד הנרי טנדי, יכל היה לשנות את העולם כפי שאנו מכירים ואת ההיסטוריה של האנושות.

האירוע שהציב את הנרי בספרי ההיסטוריה התרחש במסגרת קרב בכפר צרפתי בין הבריטים לגרמנים ויכניס משמעות מצמררת לדבריו של רבי אלעזר "כל שנעשה רחמן על האכזרי, לסוף נעשה אכזר על הרחמנים" (מדרש תנחומא לפרשת מצורע). במהלך קרב מתיש שבו כותשים הבריטים את הגרמנים, מזהה טוראי הנרי טנדי חייל גרמני פצוע וצליעה ניכרת בהליכתו, עייף ומותש שכבר לא היה מסוגל להחזיק בנשק שלו, הנרי טנדי החייל הבריטי המעוטר מרים את נשקו ומכוון עליו במטרה לחסל אותו, אבל משהו עצר בעדו, אולי זה היה רחמים או שהוא הרגיש שזה לא היה קרב הוגן לירות בחייל פצוע שאינו מסוגל להגן על עצמו והוא מוריד את הנשק ומשחרר אותו במבטו, הגרמני המופתע מניד את ראשו לאות תודה וממהר לעזוב את אזור הקרבות.

לימים אותו חייל גרמני נודע כצורר אדולף היטלר.

כל הזכויות שמורות ל-פופ3