Connect with us

הידעת?

הידעתם? 3 כלבים היו בין ניצולי הטיטניק

1517 איש מתו באסון הטיטניק שהתנגשה בקרחון ענק וטבעה, אך בין הניצולים היו 3 כלבים קטנים..

פורסם ב:

on

klavim_big

ב 15 לאפריל 1912 התנגשה הטיטניק בקרחון ענק ובאסון מתו 1517 איש ומנגד ניצלו חייהם של רבים שהצליחו לברוח על סירות ההצלה. בין הניצולים למרבה ההפתעה היו 3 כלבים 2 מהם היו מסוג פומרניאן והשלישי היה מסוג פקינז אגב אחד מהכלבים ניצל בזכות הבעלים שלו שעטפה אותו בשמיכה וגרמה לאנשים לחשוב שזה תינוק.

כל הזכויות שמורות ל-פופ3