Connect with us

הידעת?

הידעת? מה נכתב ב sms הראשון שנשלח אי פעם?

לפני 22 שנה ה SMS הומצא ומאז ההודעה עם המילה "ערה?" נשלחה מיליוני פעמים ברחבי העולם, אבל תוכן ההודעה הראשונה שנשלחה אי פעם תפתיע אותכם.

פורסם ב:

on

הידעתם?
לפני 22 שנה ה SMS הומצא ומאז ההודעה עם המילה "ערה?" נשלחה מיליוני פעמים ברחבי העולם, אבל תוכן ההודעה הראשונה שנשלחה אי פעם תפתיע אותכם.

ב 3 בדצמבר 1992 בחור קנדי צעיר בן 22 העונה לשם ניל פאפוורט שהועסק כהנדסאי בחברת התקשורת ודאפון עשה היסטוריה קטנה ששינתה למעשה את אופן התקשורת בין בני אדם, הוא הקליד הודעה קצרה במילים "Merry Christmas." ושלח אותה לריצ'רד ג'רוויס שהיה דירקטור בחברת Vodafone – אותה הודעה היא בעצם ה SMS הראשון שנשלח אי פעם.

ההודעה עצמה לא נשלחה מסלולר לסלולר היות ולמכשירים באותה תקופה לא היתה היכולת לשלוח או לקבל הודעות וההודעה עצמה יצאה ממחשב שהיה מחובר לרשת הסלולר של Vodafone למכשיר בשםOrbitel 901. בהמשך חברת נוקיה הטמיעה את טכנולוגיית ה sms (Short Message Service) במכשירים שלה.

כל הזכויות שמורות ל-פופ3