Connect with us

הידעת?

הידעת? פיל לא יכול לקפוץ

למה פילים לא יכולים לקפוץ?

פורסם ב:

on

.
pil

הידעתם? פיל הוא לא יכול לקפוץ.

הפיל שהוא החיה היבשתית הגדולה ביותר בעולם החי היה מאוד רוצה לקפוץ אך בגלל משקלו שמגיע למספר טונות הוא לא יכול לקפוץ, בנוסף מבנה העצמות שלו לא מאפשר לו לכופץ את רגליו מספיק בכדי לבצע כל קפיצה.

כל הזכויות שמורות ל-פופ3