Connect with us

סרטונים

יש לכם רכב? מדינת ישראל תחזיר לכם הרבה מאוד כסף

שרי האוצר והמשפטים הודיעו היום על השבת כספים לציבור המבוטחים בביטוח חובה • שקד: "אלו הם כספי ציבור ומשנמצאו עודפים, מקומם אצל בעליהם החוקיים – האזרחים"

פורסם ב:

on

שרת המשפטים איילת שקד ושר האוצר משה כחלון הודיעו היום (רביעי) על השבת כספים לציבור המבוטחים בביטוח חובה. ההודעה מגיעה לאחר שהשניים העבירו את החוק להשבת הכספים בקריאה שניה ושלישית.

במסגרת היוזמה, החל מאוקטובר 2016 ועד ספטמבר 2019, יוחזרו לציבור 1,170 מיליארד שקלים. סכום זה נמצא עודף בבדיקה שנערכה בקופת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, שפעילותה ממומנת בין היתר מכספי כלל המבוטחים בביטוח חובה לרכב.

על פי היוזמה, בשנה הראשונה תהיה הנחה של 15% בביטוח הרכב, בסכום כולל של 675 מיליון ₪. בשנה השניה תהיה השבה של 8%, בסכום כולל של 360 מיליון ₪, ובשנה השלישית תהיה השבה של 3% בסכום של 135 מיליון ₪.

תפקידה של הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, הידועה בכינויה "קרנית", מוגדר בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, והוא לפצות נפגע תאונת דכים הזכאי לפיצויים, אך אין בידו לתבוע זאת מחברת הביטוח, מסיבות שונות של פוגע לא ידוע או היעדר כיסוי ביטוחי. פעילותה של קרנית ממומנת בין היתר מכספיהם של כלל המבוטחים בביטוח חובה ברכב.

cars

במסגרת בדיקה שנערכה נמצא כי בקופת הקרנית ישנו סכום העולה על הנדרש לצורך מימון פעילות הקרן. בעקבות הצעת חוק של שרת המשפטים, איילת שקד, הוסמכו שרה, שר האוצר משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, להשיב למבוטחים את הכספים העודפים.

שרת המשפטים איילת שקד אמרה כי "השבת הכספים לציבור תאפשר להוזיל את מחירי ביטוח החובה ולהקל במעט את העלויות היומיומיות שאזרחי ישראל נושאים בהם. אין סיבה שהציבור יישא בנטל מיותר, אלא הכספים יושבו כדין ויהוו צעד אחד מני רבים שננקטים להקלה ביוקר המחיה".

שר האוצר משה כחלון אמר כי "כשהגעתי למשרד האוצר הובא לידיעתי כי בקופת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ישנם עודפים של למעלה ממיליארד ש"ח. מדובר בכסף ששייך לציבור ולכן אחריותנו הוא להחזיר אותו לציבור כפי שנהגנו עם עודפי הגבייה ממיסים. יחד עם הרפורמה שביצענו בביטוחי החובה אזרחי ישראל ירגישו כבר בטווח הזמן המיידי הוזלה משמעותית בעלויות הביטוח לרכב".

Continue Reading

כל הזכויות שמורות ל-פופ3