Connect with us

משפט

גילה שהילדה אינה בתו ותובע פיצויים מהאם

גבר, ששילם דמי מזונות לתינוקת שבדיעבד התברר כי איננה בתו, הגיש לאחרונה, תביעה לפיצויים נגד פרודתו * לדברי עורך דינו, האישה התייחסה אל הגבר כאל תרנגולת שמטילה ביצי זהב והעדיפה להמשיך ולסחוט ממנו עוד ועוד כספים

פורסם ב:

on

על פי התביעה, טרם נישואיהם, עזבה האישה את דירתם המשותפת, ושהתה לאורך כשבוע עם גבר אותו הכירה בעבודתה. האישה התוודתה כי השניים קיימו יחסי אישות, אך חרף כך, הסכים בן זוגה למחול לה, ומשום שהאישה איננה יהודייה, נישאו השניים בנישואים אזרחיים. רק לאחר הנישואים התברר לגבר כי האישה בהיריון.

לדברי עו"ד ברומר, בליבו של הגבר ניקר כל העת החשש, כי העובר בבטנה של אשתו איננו שלו. הוא התקשה למחול לה, עם לידת ביתו, וכאשר מקוננת בו עדיין המחשבה שמא הבת איננה שלו וכאשר עלו יחסיהם של השניים על שרטון, הם נפרדו.

האישה הגישה נגד הגבר תביעה למזונות זמניים, וביהמ"ש למשפחה קיבל את תביעתה, ופסק כי על הגבר לשלם לה כ-2,000 שקלים בחודש.

על מנת שלא לפגוע בעתיד הילדה, הסכים הגבר לרושמה כבתו במשרד הפנים, ואף סייע בגידולה במשך מספר חודשים. אולם, מכיוון שהספק עדיין חלחל בליבו, הוא פנה לעו"ד ברומר, והגיש, באמצעותו תביעת אבהות לבית המשפט לענייני משפחה, ובמסגרתה ביקש לערוך בדיקת רקמות בינו לבין הילדה.

בליבו של הגבר ניקר כל העת החשש, כי העובר בבטנה של אשתו איננו שלו. הוא התקשה למחול לה, עם לידת ביתו, וכאשר מקוננת בו עדיין המחשבה שמא הבת איננה שלו וכאשר עלו יחסיהם של השניים על שרטון, הם נפרדו

לדברי עורך הדין, היות והאישה איננה יהודייה, לא קיים חשש לממזרות, ועל כן, לאחר מספר חודשים מהגשת התביעה, העביר היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו לבית המשפט למשפחה, על כך שאין כל מניעה כי תיערך לשניים בדיקת רקמות. משהגיש הגבר את התביעה לבדיקת רקמות, הוא החליט להפסיק לשלם לאישה את המזונות הזמניים, וזו פתחה נגדו תיק בהוצאה לפועל, והטילה על חשבונותיו ומשכורתו עיקולים רבים.

לאחרונה התקבלו תוצאות הבדיקה הגנטית, שקבעו חד משמעית, כי הגבר אינו אביה של התינוקת. כתוצאה מכך, פסק בית המשפט לענייני משפחה, כי פסיקתו בגין מזונות זמניים בטלה ומבוטלת, וחייב את האישה בהוצאות משפט. בהוראת היועץ המשפטי לממשלה, גם נמחק שמו של הגבר מתעודת הלידה של התינוקת.

לדברי עורך הדין, מסרבת האישה להחזיר לגבר את דמי המזונות אותם העביר לה, ועל כן הוא נאלץ להגיש נגדה תביעת נזיקין. בתביעה נטען כי הגבר רומה קשות על ידי האישה, שידעה מהיום הראשון להיריון כי בתה אינה שלו. היא התעללה במשפחתו, הטילה עיקולים על חשבונותיו, שיעבדה את רכבו, פגעה בפרנסתו וגרמה לו לשיברון לב עצום. לדברי עורך הדין, האישה התייחסה אל הגבר כאל תרנגולת שמטילה ביצי זהב והעדיפה להמשיך ולסחוט ממנו עוד ועוד כספים.

בתביעה דורש עו"ד ברומר, כי יוחזרו למרשו כלל סכומי המזונות ששילם עד כה, וכן פיצויים בגין הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים שנגרמו לו בסכום כולל של למעלה מ-50 אלף שקלים. התביעה נדונה בימים אלה בבית המשפט לענייני משפחה, שעה שהאישה הגישה כתב הגנתה עתה ולא טענה כי לא בגדה בגבר.

 

כל הזכויות שמורות ל-פופ3