Connect with us

משפט

האב דורש לערוך לבתו בדיקת רקמות – כדי להוכיח שהיא ממזרה

ישראלי תושב ארה"ב, הגיש לאחרונה לביהמ"ש למשפחה בישראל, תביעה נגד בתו בת ה-30, בבקשה לכפות עליה בדיקת רקמות, בטענה כי הוא איננו אביה וכי אין הוא מעוניין שהיא תישא את שמו.

פורסם ב:

on

הבת פנתה לעוה"ד טל מירון, אשר הגישה בשמה כתב הגנה ובמסגרתו בקשה לסילוק על הסף של התביעה – בטענה כי היא קנטרנית, עלולה להזיק קשות למשיבה ולילדיה העתידיים – וכל מטרתה לפגוע בה ובאמה.

על פי כתב ההגנה, בקשתו של האב נעוצה בסכסוך גירושין מכוער וחוצה היבשות שניהלו הוריה של המשיבה. על פי כתב ההגנה, עוד בטרם התגרשו הוריה של המשיבה, ניסה האב לחטוף את ילדיו לארה"ב, מהלך שסוכל באמצעות מאבק משפטי בו פתחה האם בארה"ב. בהמשך סירב האב לתת לאם גט, וזאת לאורך למעלה מ-12 שנים, נמנע מלשלם את דמי המזונות לילדיו שנפסקו לו, ואף נשא אישה שנייה בטרם התגרש.

בתביעה אותה הגיש האב לאחרונה, הוא טוען שהמשיבה איננה בתו, למרות שהיא רשומה כך ברישומי משרד הפנים, וכי נולדה עקב מעשה ניאוף של אשתו. לדברי עוה"ד מירון, משהגיעה לאוזניי האב השמועה כי בתו מתחתנת, הוא החליט לחבל בחתונתה.

לדבריה, האב, שלא יצר מעולם קשר עם בתו, והתעלם מקיומה – הצליח לאתר את משפחת חתנה המיועד, ושלח לה מכתב בו טען כי בתו ממזרה, שנולדה כתוצאה ממעשה ניאוף של אמה, וכי גם נכדיהם יהיו ממזרים אם בנם יינשא לה. לאחרונה החליט האב להחריף את צעדיו, והגיש תביעה לביהמ"ש למשפחה, בה הוא מבקש להורות על בדיקת רקמות בינו לבין המשיבה – על מנת להוכיח שאין היא בתו הביולוגית.

עו"ד מירון טוענת בכתב ההגנה, כי כפיית בדיקת רקמות נעשית רק כאשר עומדים על הפרק עניינים כבדי משקל, של חיים ומוות.

בנוסף, טוענת עוה"ד מירון – האב לא נתן שום נימוק מדוע השהה את תביעתו לאורך 30 שנה. לדבריה נימוקיו של האב להגשת התביעה קלושים, וחששו שמא ייאלץ להוריש לבתו חלק מרכושו מופרכת מיסודה, מפני שניתן להבטיח זאת באמצעות ניסוח צוואה והוראות לעיזבון. כמו כן, מוסיפה עו"ד מירון, הבת מצהירה בזאת שהיא מוותרת על חלקה בירושתו של אביה.

לדבריה, תוצאות הבדיקה אותה דורש האב עלולות לפגוע קשות בעתידה של המשיבה ובעתיד ילדיה – ועל כן, סביר מאד שבית המשפט יחליט לסלק את התביעה על הסף.

התביעה נידונה בימים אלה בבית המשפט לענייני משפחה.

כל הזכויות שמורות ל-פופ3