Connect with us

משפט

האב החרדי הפך לחובש כיפה סרוגה – האם לא מאפשרת לו לראות את הילדים

סכסוך מכוער סביב סיכול הסדרי ראייה, מגיע זו הפעם השלישית לפתחו של בית הדין הרבני בתל אביב. זוג חרדי ולו שלושה ילדים, התגרש, לאחר שהבעל שינה את אורחות חייו, והפך לדתי חובש כיפה סרוגה.

פורסם ב:

on

סכסוך מכוער סביב סיכול הסדרי ראייה, מגיע זו הפעם השלישית לפתחו של בית הדין הרבני בתל אביב. זוג חרדי ולו שלושה ילדים, התגרש, לאחר שהבעל שינה את אורחות חייו, והפך לדתי חובש כיפה סרוגה.

לדברי עו"ד טל מירון, המייצגת את הגבר, חרף הסכם גירושין המפורט, בו הסכימו הצדדים על הסדרי ראייה מסודרים בין האב לילדיו, סיכלה האישה פעם אחר פעם את ההסדרים, סירבה לאפשר לאב להתראות עם ילדיו, וזאת למרות צווי בית הדין הרבני, שהורו לה לעשות כן.

לדברי העו"ד פעולותיה של האישה החריפו, כאשר מנעה מהילדים לבלות עם האב את סדר הפסח האחרון, את ל"ג בעומר, ואת חופשות החגים השונות, ואף איימה על הילדים, לכאורה, שאם הם ימשיכו ללחוץ עליה לראות את אביהם, היא תמנע מהם לחלוטין את המפגשים עמו.

עוד נטען כי האישה מזלזלת, בעידוד רבניה, בהחלטות בית הדין הרבני, שכבר נדרש כמה פעמים לדון בהפרת הסדרי הראייה שלה, ואיננה מפחדת מהקנסות אותם הוחלט להטיל עליה בכל פעם שתפר את הסדרי הראייה.

האב חסר האונים הגיש לאחרונה לבית הדין בקשה לקנוס את האישה בעשרות אלפי שקלים בשל סיכול הסדרי הראייה, ומתגובתה של האישה ניתן ללמוד, כי היא מסרבת לאפשר לילדים לבלות עם אביהם, מחשש שאמונתו הדתית השונה תשפיע על אורחות חייהם, ותרחיק אותם מהקהילה החרדית אליה הם משתייכים.

בימים אלה מתלבטים דייני בית הדין כיצד לנהוג באישה, והאם להשית עליה קנס כספי כבד, על מנת שתאפשר לילדיה להיפגש עם אביהם בצורה מסודרת והוגנת.

כל הזכויות שמורות ל-פופ3