Connect with us

בדיחות

האישה והבעלים המניאקים

פורסם ב:

on

אישה אחת לא שפר עליה מזלה וכל הבעלים שלה היו מניאקים: אחד ברח לה,
אחד היה גרוע במיטה ואחד היכה אותה.
היא פרסמה הודעה בעיתון: "דרוש בעל שלא יכה, לא יברח ויהיה טוב במיטה".
יום אחד היא שומעת צלצול בדלת. כשהיא פותחת היא רואה נכה על כיסא גלגלים ובלי ידיים.
היא שואלת אותו מה הוא עושה כאן. הנכה אומר לה שהוא בקשר למודעה: לברוח הוא לא יכול,
כי אין לו רגליים, להכות הוא לא יכול, כי אין לו ידיים. האישה שואלת אותו "ומה עם טוב במיטה?".
הנכה: "גברת איך נראה לך שצילצלתי בפעמון?".

כל הזכויות שמורות ל-פופ3