Connect with us

משפט

התלוננה שבעלה מקלל אותה לעיני ילדיהם – וגרמה להרחקתו מביתם המשותף

"בעלי מקלל אותי לעיני ילדינו, ואומר להם ש'אמא שלהם פרוצה'" – כך טענה אישה בבקשה לצו הגנה שהגישה לבית המשפט נגד בעלה

פורסם ב:

on

לטענת האישה, בעלה, הפרוד ממנה, מאיים עליה, נכנס לבית בלי התראה, לוקח ביגוד ונעליים, מעיף חפצים, ומשבש את סדר יומם של ילדיהם הקטנים. בית המשפט לענייני המשפחה, שדן בבקשה במעמד צד אחד, נעתר לבקשת האישה והוציא צו הגנה נגד הגבר, צו שלא יאפשר לו להתקרב עד לטווח של כחצי קילומטר מהאישה ומביתה – וזאת עד לקיום דיון דחוף בעניינם – אשר יקבע אם להפוך את הצו לקבוע או להסירו.

הבעל, באמצעות עוה"ד אביטל ודנה אדרי, הכחיש מכל וכל את דבריה של אשתו וטען, כי הם כלל לא פרודים, וכי תלונותיה לבית המשפט הן עלילת שווא, שדרכה מנסה אשתו לנקום בו.

לטענת עורכות הדין אדרי, משך תקופת צו ההרחקה (שהיה ימים ספורים), עמדה האישה בקשר עם בעלה, וחרף בקשתה לצו הגנה, היא ביקשה ממנו לבוא לביתם ולקחת ממנה את ילדיהם, כדי שישהו עימו. כמו כן טענו עורכות הדין אדרי, כי רק לאחרונה, חרף צו ההגנה, בילו בני הזוג יחד בחופשה בארץ.

אם כך, מדוע פנתה האישה לביהמ"ש למשפחה בבקשה לקבלת צו הרחקה נגד בעלה? מדובר הרי בצעד קיצוני לכל הדעות.

לדברי עורכות הדין אדרי "יומיים לפני הצו, חזרה האישה מבילוי עם שכנותיה ונזפה בבעלה על שהוא אינו מצדד בה במריבה שלה עם שכנתה. לאחר שסירב לקחת חלק בסכסוך, גמלה בליבה של אשתו ההחלטה לנקום בו", טענו עוה"ד אדרי בבית המשפט. לחיזוק טענתן הציגו עורכות הדין אדרי מסרונים, אותם שלחה האישה לגבר, ובהם כתבה: שתנקום בו.

"אין המדובר באישה שחיה תחת אלימות מכל סוג שהוא, ולראיה – את צו ההגנה זרקה למשיב על הרצפה בכניסה לביתם, עת הגיע לאסוף את הילדים, לאחר שהיא עצמה קבעה עימו לאסוף את הילדים מביתם. כן, ביתם המשותף", טענו עוה"ד אדרי, "הצדדים מתגוררים יחדיו וכלל אינם פרודים".

עוה"ד אדרי הוסיפו וטענו, כי האישה הגישה את הבקשה בחוסר תום לב, כאשר ניסתה לייחס לבעלה מעשי אלימות רגשית כלפיה ואף טענה כי הוא מעיף חפצים. "עסקינן באישה, שלדאבוננו הרב מנצלת את המערכת המשפטית ואת הכלים שיכולים לסייע לנשים במצוקה אמיתית, אשר חיות תחת אלימות – בין אם רגשית ובין אם פיזית" – דברי עוה"ד אדרי.

השופטת קיבלה את טענותיו של הבעל, באמצעות עורכות הדין אדרי וביטלה את צו ההגנה, לא לפני שמתחה ביקורת על התנהגות האישה: "המבקשת, חרף צו ההגנה, ביקשה מהמשיב כי ייטול את הילדים וישהה עימם. יש בכך כדי ללמד על התנהלותה והתנהגותה של המבקשת, דבר המעורר ספק בנוגע להגשת הבקשה… יסוד צו ההגנה הוא נשק יום הדין, ויש לעשות בו שימוש במשורה".

כל הזכויות שמורות ל-פופ3