Connect with us

פרשת השבוע

פרשת השבוע / פרשת שמיני

בפרשתנו הקדושה אנחנו מתבשרים על פטירתם של שני גדולי הדור נדב ואביהו בניו של אהרון הכהן, ועל פי חכמים הם היו אמורים להמשיך את ההנהגה לאחר פטירתם של משה רבינו ואהרון הכהן.

פורסם ב:

on

הפסוק מתייחס לנדב ואביהו אך מתאים מאוד למצבנו, גדול הדור נשיא ישראל רבי חיים קנייבסקי נפטר לבית עולמו, גדולתו בתורה עצומה ועוד יותר מעשיו לעם ישראל מהבוקר עד הערב היה יושב ללמוד תורה ובין לבין נכנסים יהודים כל אחד וצרתו כל אחד וישועתו וכולם מקבלים ברכה וחיוך ששווה הכל.

איבדנו גדול דור שהיה משענת חזקה ואיתנה, חרדים וחילוניים. ספרדים ואשכנזים. כולם עברו תחת ידיו הקדושות, סיפורי ניסים ונפלאות גדולים שנעשו על ידיו והכל בכח התורה הקדושה.

מסופר על זוג ללא ילדים שנים ארוכות, לאחר ייאוש גדול ומסע כבד בין רופאים ומומחים, הגיעו לרבי חיים קנייבסקי הבעל בבכי מספר לרבי חיים שכל הרופאים מיואשים ממצבם וכנראה לא יזכו לילד, תשובתו של רבי חיים הייתה תחפש אדם שמעליבים אותו ואיננו מחזיר ותבקש ממנו ברכה. חשב אותו אדם שדבר קל הוא אך זמן רב לא הגיע סיטואציה כזאת לידיו, לאחר תקופה היה נוכח בחתונה והינה בעל השמחה צועק על בעל האולם ומבזה אותו מול אנשים רבים. אורו עיניו הבין שהנה הישועה קרובה. לקח את בעל האולם הצידה וביקש ממנו בתחנונים להמשיך ולשתוק ולקבל את העלבונות, בסופן של העלבונות שבעל האולם כולו לבן ומבויש ביקש אותו אדם ברכה לילדים בעל האולם שאיננו רב או משהו, יהודי רגיל עם כיפה קטנה לראשו אמר לו שילך לרבנים ויעזוב אותו. אותו יהודי לא הרפה ואמר לו שכך ביקש רבי חיים קנייבסקי לקבל ברכה מאדם שמעליבים ומביישים אותו ואיננו מחזיר. אותו אדם שמעולם לא בירך איש, עשה כך ואכן ברוך ה' אותו זוג זכה להיפקד בבן זכר בזכות הברכה הזאת ,ויש עוד מאות ואלפים של סיפורים שנעשו על ידי אדם ישיש וקדוש שכל חייו הם תורתנו הקדושה. חכמים אומרים שצדיקים נפטרים ככפרה על הדור כולו אשרינו שזכינו להיות בדורו של רבי חייים קנייבסקי וזכינו שהוא יהיה כפרה בעבורנו .

"קח לך עגל" –משה רבינו מצווה את אהרון לקחת עגל ולהקריב אותו ככפרה, מסביר רש"י הקדוש שכיון שאהרון היה כביכול שותף בעבירה של חטא העגל אז יבוא העגל הזה ויכפר על אותו עוון.

לומדים מכאן יסוד עצום ,גם כאשר אדם חוטא ומצטער בידך לתקן את החטא לחלוטין ע"י שתקדש את החטא שלך אם חטאת במראות אסורים בפלאפון או במחשב תתקן אותו ע"י שתעשה בו שימוש לקדוש כגון שיעורי תורה וכדו' וכן על זה הדרך בכל עניין ועניין.

הפרשה מדברת על עניין חשוב מאוד "מאכלים אסורים" חלק ניכר מהיום יום שלנו מושתת על מאכל ומשקה, הרבה עיסוקים יש לנו סביב האוכל אם זה בבישול או באכילה עצמה ואם זה בצפייה ובמחשבה מה אני יאכל היום. חשוב לזכור האוכל זה הדלק שלנו ,וכמו שברכב יש סוג ספציפי שאפשר להשתמש בו כך גם נשמתנו הקדושה. יש שני סוגי מזון רוחני וגשמי. רוחני שהוא תורה מצוות ומעשים טובים שהם ממלאים את הנפש שלנו ומרוממים אותה, לדוגמא אדם שעזר למשפחה נזקקת כל היום הוא מרגיש מלא ושבע רוחנית. ויש מאכל גשמי שהוא בעצם ממלא את גופנו בדרך הטבע בשני הדרכים האלו גם רוחנית וגם גשמית "המאכל" צריך להיות מזוקק היטב ומתאים להכניס אותו אל גופינו הקדוש ,ברגע שאנחנו מכניסים מאכלים שאינם כשרים והולמים את גופינו היהודי ,אנחנו עושים "שיבושים" במערכת שנקראת גוף האדם ,חשוב להתחזק ולהשתדל להכניס לפינו רק מאכלים שיש עליהם כשרות כך זה רצון ה' וכך בורא עולם ברא ועיצב את גופינו לקדושה כי אנחנו העם הנבחר ולא כל דבר שראוי לגויים ראוי לנו.

שבת שלום ומבורך עם ישראל!

כל הזכויות שמורות ל-פופ3