Connect with us

חדשות ישראל

פרשת השבוע / פרשת שמות

אנו מתחילים את הספר השני מתוך חמשת חומשי התורה, ספר שמות נקרא גם ספר "הגאולה" על שם גאולת בני ישראל ממצרים, ועל שירת הים שזאת שירה לגאולה העתידית בע"ה.

פורסם ב:

on

הכל מתחיל בכך שיוסף הצדיק שהיה מנהיג מצרים נפטר, ואחריו גם אחיו הקדושים, בני ישראל החלו להתעצם עד שהמצרים החלו לחשוש מהם ומהתרבותם הבלתי פוסקת, (היה ברכה אצל הנשים שילדו 6 בכרס אחת ויש דעות שאף יותר).

פרעה בעצת יועציו מחליט להעביד את בני ישראל בפרך ובכך לבסס את האימפריה המצרית, אך כמו שאומר שלמה המלך "לב מלך ביד ה'" הגזרה שפרעה רוצה להוציא לפועל כבר נגזרה כמה שנים לפניו, בברית בין הבתרים. שם הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו שבני ישראל ישתעבדו 400 שנה בידי הגויים ואחר כך יצאו ברכוש גדול (בסוף השיעבוד היה 210 שנה בגלל הקושי וההתעללות המצרית), לא מתחילה צרה או גזרה לעם ישראל בלי שכבר יש את "התרופה", בספר שמות אנחנו מתוודעים למשה רבינו, ילד יהודי שנולד לתוך גזירותיו של פרעה המלך העריץ, שגזר על כל ילד יהודי שיוולד להרוג אותו. משפחתו של משה שכבר לא יכלו להחביא אותו כי היה בו אור בפניו, שמו אותו בתוך תיבה בנהר מצרים היאור, בתיה בת פרעה שרחצה בנהר, נדהמה מאורו של הילד ושלחה את ידה, ונעשה לה נס וידה התארכה, בתיה הבינה שזה ילד מיוחד ברגע שנגעה בו נרפאה מהצרעת שהייתה לה. בתיה מחליטה לגדל אותו בארמון המלך, האבסורד זה שרוצח תינוקות יהודים מגדל בביתו את הגואל של עם ישראל והוא אפילו לא מודע.

אם נתבונן לרגע, דווקא ישועת ישראל גדלה ומתפתחת יום יום אצל אותו מלך רשע שרוצה לפגוע בעם ישראל, וכל זה בכדי להראות לפרעה ולכל העולם שהכל בידי ה'. ילד אחד ששרד מתוך מיליונים שנרצחו דווקא הוא יהיה הגואל, גם מצבים קשים שבאים על אדם זה הכל לתועלתו. גם כשקשה לתפוס במחשבה איך למשל פיטורים מהעבודה או בעיה רפואית יכול להיות טוב עבורי?! אך אם תבין שכל העולם מסתובב בידי האבא הגדול שלנו, והוא סיבת הסיבות ,אז ממילא כל דבר שיגיע עליך בן טוב ובן רע הוא החלטתו של ה' ואכפת לו ממך והוא אוהב אותך תמיד!

שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל.

כל הזכויות שמורות ל-פופ3