Connect with us

חדשות ישראל

כתם שמן התגלה מול חופי ישראל

המשרד להגנת הסביבה יצא לסיור אווירי מעל הים בעקבות דיווח של מערכת הניטור הלווייני EMSA האירופית על חשד לכתם שמן כ-35 מייל ימי מערבית לאשדוד. הבוקר מעדכן המשרד להגנת הסביבה על ממצאים ראשונים לחשד לכתם שמן שהתגלה מול חופי ישראל

פורסם ב:

on

בעקבות חשד להימצאות כתם שמן מול חופי ישראל, המשרד להגנת הסביבה פתח חדר מצב בחיפה. השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, אישרה את הגדרת האירוע כ-Tier-3 בשלב זה לפי תוכנית המוכנות הלאומית של ישראל, בעל פוטנציאל להיות אירוע זיהום ים גדול או בהיקף אזורי או לאומי. זאת, בשל הפריסה הגיאוגרפית והתזוזה המהירה, ועד אשר יתברר אחרת.

בעקבות הודעה שקיבל המשרד להגנת הסביבה ממערכת הניטור הלווייני EMSA האירופית על חשד לכתם שמן כ-35 מייל ימי מערבית לאשדוד, הוצאו טיסות סיור של המשרד להגנת הסביבה ושל מערכת הביטחון. הטיסה המוקדמת של המשרד להגנת הסביבה לא זיהתה ממצאים. בטיסת מערכת הביטחון, שיצאה לבקשת המשרד להגנת הסביבה, התגלו כתמים חשודים, במרחק של כ-20 עד 40 קילומטר מערבית לחופי ישראל, מאזור ראשון לציון עד נתניה, שייבדקו היום מקרוב.

כלל הגורמים, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, נרתמו – מערכת הביטחון, רשות הטבע והגנים, הרשויות המקומיות ואחרים ולוקחים חלק בהערכות המצב ובבחינת הנושא. הבוקר יעודכנו כל הגורמים הפועלים בשטח, ובעיקר הרשויות המקומיות החופיות, בפרטים. כרגע מספר כל שיט פרטיים בניהול המשרד ערוכים להתחיל לבצע חסימה ושאיבה במידת האפשר.

אתמול (ג') התקיימו הערכות מצב בהובלת המשרד להגנת הסביבה עם כוחות הביטחון, וכן הערכת מצב רחבה בראשות השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, ומנכ"לית המשרד גלית כהן וגורמי המקצוע. במהלך הבוקר יתרחשו סיורים נוספים באזור החשוד – כולל טיסת זיהוי, כלי שיט פיזיים בעומק הים – כדי לקבל תמונת מצב ברורה גם באשר לצעדים שניתן לנקוט בים. עוד יופעלו מודלים שונים לבדיקת הכתם החשוד וכיווני הרוח והים. בשעה זו אוניית ה"בת גלים" המשותפת למשרד להגנת הסביבה ולחקר ימים ואגמים, נערכת ליציאה לים עם צוות המשרד, ציוד לריסוס דיספרסנטים ודיגום.

אם יתגלה כי מדובר בכתם המשתרע על פני קילומטרים רבים, היכולת לטפל בו בים תהיה מוגבלת למדי. בכל מקרה, עשויות להתרחש בחוף נחיתות, וכלל הגורמים יונחו היום על ידי המשרד להגנת הסביבה להפעיל את תוכניות החירום הלאומיות כדי להיערך. היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, מפעילה ומארגנת את כלל היכולות האזרחיות לטיפול בזיהום בים ובחוף. צה"ל, באמצעות ספינות חיל הים וסיורי אוויר, מסייע במאמצי הניטור וגיבוש המענה. פיקוד העורף נערך לסיוע ככל שהכתם יגיע לחוף.

מערך ההסברה הלאומי והמשרד להגנת הסביבה מרכזים את פעילות ההסברה ויעדכנו בהמשך ככל שיידרש.

צילום: המשרד להגנת הסביבה

Continue Reading

כל הזכויות שמורות ל-פופ3