Connect with us

חדשות ישראל

10,053 משקי בית יזכו היום בדירה בהנחה – החלה שליחת הודעות הזכייה לזוכים בהגרלות "דירה בהנחה"

הבוקר (9:00) החלו במשרד הבינוי והשיכון את הליך שליחת הודעות הזכייה למשקי הבית הזוכים בהגרלות, בשעות הקרובות מעל ל10,000 זכאים יקבלו הודעות טקסט בהן הבשורה לה יחלו עד לסוף השנה יוגרלו לפחות 20,000 דירות נוספות, בסוף חודש יוני תפתח ההרשמה להגרלה הבאה, שתתבצע ביולי * כלל הנרשמים להגרלות, כ 120,000 משקי בית יקבלו בשעות הקרובות הודעות טקסט, בהן עדכון האם זכו

פורסם ב:

on

במהלך היומיים הקרובים, תוצאות ההרשמות להגרלות יעודכנו באזור האישי באתר, לאחר העדכון תשלח הודעה טקסט נוספת המיידעת על כך. במהלך השבוע האחרון התקיימו במשרד הבינוי והשיכון 150 הגרלות, בהן הוגרלו 10,053 דירות ב-31 יישובים ברחבי הארץ.

הליך ההגרלה נערך בהתאם לנהלים מחמירים ומוקפדים, במערכת ממוחשבת, ללא מגע יד אדם, בניהולה של ועדה ובפיקוחו של רו"ח חיצוני מוסמך, וחישוב התוצאות מתבצע בחדר הגרלות סגור, בנוכחות ועדת הגרלות המפקחת, בודקת וחותמת על תוצאות כל הגרלה והגרלה.

התוצאות ימסרו לנרשמים בהודעת טקסט ובדואר אלקטרוני, עבור כל הגרלה אליה נרשמו. כמו כן, ניתן יהיה לראות את התוצאות באזור האישי באתר האינטרנט, בהם גם מיקום הנרשם בתור הממתינים. האזור האישי באתר האינטרנט יעודכן עם נתוני הזכייה עד יום ב', 9.5.2022, בשעות הערב.

שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין:  ברכות ליותר מ10,000 משפחות שזכו הפעם ויוכלו לממש את חלום הדירה בהנחה שלהם. ולכל מי שלא זכה, זוהי רק ההתחלה. עוד מעט תיפתח ההרשמה להגרלה נוספת ועד סוף השנה נגיע ללמעלה מ30,000 דירות שיוגרלו לזכאים. אנחנו במשרד הבינוי והשיכון נמשיך לעבוד עבור הזוגות הצעירים ולייצר פתרונות דיור ראויים בהנחה משמעותית על חשבון המדינה.

מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, אביעד פרידמן: ״ראשית ברצוני להודות לעובדי המשרד שנתנו מעל ומעבר במטרה לסיים את ביצוע ההגרלות במהירות האפשרית, ולראייה פרסום התוצאות קורה היום שבועיים לפי תאריך היעד המקורי. שנית אני מברך את 10,053 הזוכים, ולמי שלא זכה הפעם אל תאבדו תקווה עקבו אחרי הפרסומים, בסוף יוני תיפתח ההרשמה להגרלה הבאה ואחריה צפויות הגרלות נוספות.״

Continue Reading

כל הזכויות שמורות ל-פופ3