Connect with us

כללי

מה יקרה לענף הנדל"ן בישראל ביום שאחרי הקורונה?

פורסם ב:

on

 

התנהלותו של ענף הנדל"ן ביום אחרי הקורונה, סקירה של ניר שמול:
שיקול דעת יוביל להמשך שכירויות- אזרחי המדינה יפעילו שיקול שעת מעמיק ויהיו מחושבים הרבה יותר בכל תחומי החיים ובפרט בעולם הנדל"ן. הם לא יקבלו החלטות פזיזות ויבחנו את הנתונים מכל היבטיהם לפני חתימה על הסכמים. אחרי מגפת הקורונה ברור לכולם שיש הפתעות לא צפויות בחיים ויש לכך השלכות בטווח הקצר והארוך. כדי לא להיקלע לדרך ללא מוצא יגבש כל אדם חשיבה מעמיקה ופרטנית ובמקרים רבים אזרחים יעדיפו להמשיך ולגור בשכירות כדי שלא יווצר מצב שלא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתאות.

עם זאת, אזרחים שתכננו לרכוש נכס, אם יש להם ממון ועבודה קבועה וחיונית – לא ישנו את תוכניותיהם. אזרחים שחוששים להמשך פרנסתם או שנקלעו לקשיים תזרימים הן כשכירים והן כעצמאים עקב המצב, ינקטו משנה זהירות ורבים מהם לא יבצעו צעד כה משמעותי כמו רכישת דירה.

אזרחים שהשקיעו בבורסה וחוו הפסדים יעברו להשקיע בשוק הנדל"ן והם ומשפרי הדיור שמכרו את דירתם הישנה , יהיו הראשונים לרכוש דירה מיד עם תום המשבר.

דחיית זמני רכישה- רוכשים פוטנציאלים לא יגיעו למשרדי המכירות מיד בתום המשבר, הם ייקחו לעצמם עוד פרק זמן לחשיבה והתארגנות ולאחר מכן, ירכשו את הדירה החדשה או שיסתפקו בדירה יד שנייה.

התייקרות –ככלל, אם המשבר יסתיים בימים אלו ויחשב יחסית קצר, תהיה התאוששות מהירה והמחירים יעלו כיוון שאין סחורה חדשה בשוק. אם המשבר יהיה ארוך ועולמי, הוא יגע כלכלית בכל אזרח והמחירים יירדו.

התהליך יהיהכזה שמיד לאחר המשבר מחירי הנדל"ן אולי יפחתו במעט אך מיד לאחריו הם יחזרו למחיריהם הישנים ואף יעלו לאור העובדה שערך הקרקע מתייקר, מספר התחלות הבנייה בישראל הוא נמוך ביותר, כמות התינוקות הנולדים גדולה בהרבה משיעור התמותה לאור העלייה בתוחלת החיים. בחישוב מתמטי פשוט, תוך כמה שנים לא יהיו בישראל מספיק דירות לכל התושבים.

מותו של פרוייקט מחיר למשתכן- פרויקטים במסגרת מחיר למשתכן יסתיימו וימותו כיוון שלצערי המדינה תהיה זקוקה לכספים למימון הוצאותיה והיא תוכל לגייס אותם בתוצר של הנדל"ן.

איחור במסירת דירת קבלן- במיזמים רבים יאלצו הקבלנים למסור דירות באיחור לאור העובדה שפועלים רבים אינם מגיעים למקומות העבודה שלהם ודבר זה מוביל לאיחורים משמעותיים בסיום פרוייקטים.

תביעות תלויות בהגדרת הממשלה – החלטת הממשלה האם מגפת הקורונה נכללת בקטגוריה של כוח עליון או לא היא אקוטית. אם לא יאושר סעיף זה, הדבר יוביל לבעיות כספיות משמעותיות אצל היזמים, הקבלנים וקבלני הביצוע וקיים חשש שרבים מהם יקרסו לאור חוסר היכולת הכלכלית לעמוד בפני תביעות של לקוחות רבים אשר יבקשו פיצוי בגין האיחור במסירת הדירות.

קריסת ספקים- גם איתנותם הפיננסית של יצרני חומרי הגלם צריכה לעמוד בפגעי הזמן. רבים מהם יינזקו עקב העובדה שהקבלנים יחזירו להם המחאות או לא יעמדו בהסכמי התשלומים אשר נקבעו ביניהם. מצב זה יוביל לבעיות תזרימיות קשות מאד וקיים חשש שספקים בכל קנה מידה לא יעמדו בכך ויקרסו.

Continue Reading

כל הזכויות שמורות ל-פופ3