Connect with us

כללי

מתי הדואר נפתח? שעות פעילות של דואר ישראל לשבוע הקרוב

שעות הפתיחה של דואר ישראל ברחבי הארץ – ימים ראשון עד שישי – ושעות הפתיחה של הסוכניות של דואר ישראל

פורסם ב:

on

להלן שעות הפעילות בסניפים בשבוע הבא:

יום א – 26/4 – 16:00–8:00.

יום ב – 27/4 – ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל – 16:00–8:00.

יום ג' – 28/4 – יום הזיכרון, ערב יום העצמאות – 8:00-12:30

יום ד – 29/4 – יום העצמאות – סגור

יום ה' – 30/4 – 8:00-15:00

ביום ו' הסניפים יהיו סגורים.

על פי הנחיות משרד הבריאות תותר שהיה של עד 10 אנשים בכל יחידה, לרבות עובדי היחידה. לקוחות מונחים להקפיד על ההנחיות ולשמור על מרחק של 2 מטר זה מזה.

שעות הפעילות בסוכנויות:

יום א – 26/4 – 13:00–8:00.

יום ב – 27/4 – ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל – 13:00–8:00.

יום ג' – 28/4 – יום הזיכרון, ערב יום העצמאות – 8:00-12:30

יום ד – 29/4 – יום העצמאות – סגור

יום ה' – 30/4 – 8:00-13:00

ביום ו' הסוכנויות יהיו סגורות.

מרכזי מסירת חבילות: יש להתעדכן באתר הדואר. שעות הפעילות עשויות להשתנות בהתאם לשיקולי הזכיין וההנחיות שיקבל. משך זמן שהות החבילה ביחידות הוארך ל- 21 ימים, על מנת לאפשר ללקוחות להגיע ולאסוף אותן. בתום התקופה החבילות יוחזרו לשולח.

Continue Reading

כל הזכויות שמורות ל-פופ3