int(0)

כללי

כללי

מתי הדואר נפתח? שעות פעילות של דואר ישראל לשבוע הקרוב

מנהל האתר
שעות הפתיחה של דואר ישראל ברחבי הארץ - ימים ראשון עד שישי - ושעות הפתיחה של הסוכניות של דואר ישראל...
כללי

מה יקרה לענף הנדל"ן בישראל ביום שאחרי הקורונה?

מנהל האתר
  התנהלותו של ענף הנדל"ן ביום אחרי הקורונה, סקירה של ניר שמול: שיקול דעת יוביל להמשך שכירויות- אזרחי המדינה יפעילו שיקול שעת מעמיק ויהיו מחושבים...